نمایشگاه دستاوردهای پلیس در طرح پاکسازی شهرستان کرمان

نمایشگاه دستاوردهای پلیس در طرح پاکسازی شهرستان کرمان
نمایشگاه دستاوردهای پلیس در طرح پاکسازی شهرستان کرمان با حضور سردار رضا بنی‌اسدی‌فر فرمانده انتظامی استان کرمان برگزار شد.