نشست نقد و بررسی کتاب طنز کبریت کم خطر/ گزارش تصویری

نشست نقد و بررسی کتاب طنز کبریت کم خطر/ گزارش تصویری
فرامرز عامل بردبار - جلسه نقد و بررسی کتاب طنز "کبریت کم خطر" با حضور علیرضا لبش گردآورنده کتاب و همچنین ناصر فیض و مجید رحمانی صانع و قاسم رفیعا و دکتر اسماعیل امینی و با شرکت جمعی از فرهیختگان و کتاب دوستان در محل فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی "به نشر" از موسسات فرهنگی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد .