«میرزاخانی» الگویی درخشان از نظر علمی برای دختران ماست

«میرزاخانی» الگویی درخشان از نظر علمی برای دختران ماست
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به پیام تسلیتی که در ضایعه فوت این بانوی ریاضی‌دان صادر کرده است، گفت: در آن پیام گفتم که خانم میرزاخانی می‌تواند الگویی درخشان برای دختران ما از نظر علمی باشد.