قرارگاه خاتم الانبیاء چرا و چگونه ایجاد شد؟

قرارگاه خاتم الانبیاء چرا و چگونه ایجاد شد؟
دارخوین شهرستانی کوچک در شمال شرقی خرمشهر است که مثل تمام شهرهای زیبای خوزستان به زینت نخل آراسته شده است.