ظریف: ایران پاسخ درخوری به ترامپ خواهد داد

ظریف: ایران پاسخ درخوری به ترامپ خواهد داد
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران سیاست خود در منطقه را مستقل از لفاظی های دیگران دنبال می‌کند.