روس‌ها درقلمرو مناطق نفت‌خیز جنوب

روس‌ها درقلمرو مناطق نفت‌خیز جنوب
تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت زاروبژنفت روسیه، برای توسعه میدان های شادگان و رگ سفید به امضا رسید.