روایت سردارشریف از کلیدواژه هجمه به سپاه

روایت سردارشریف از کلیدواژه هجمه به سپاه
مسئول روابط عمومی کل سپاه تصریح کرد: اگر آن‌طور که در حوزه موشکی و شلیک موشک به سوی مواضع داعش اطلاع رسانی کردیم، در عرصه سازندگی نیز عمل کنیم، ملت ایران با نقش پذیری و اقدامات سپاه در این حوزه بیش از پیش آشنا شده و آن را تحسین می‌کنند.