رسانه‌ها باید معارف اسلام و اهل بیت(ع) را به همه دنیا عرضه کنند

رسانه‌ها باید معارف اسلام و اهل بیت(ع) را به همه دنیا عرضه کنند
 یکی از مراجع تقلید با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید معارف اسلام و اهل بیت(ع) را به دنیا عرضه کنند، گفت: برنامه‌های رادیو معارف باید مردم را به دین و مکتب اهل بیت(ع) خوش بین کند.