دروغ‌های بزرگ جنگ ١٩٣٩

دروغ‌های بزرگ جنگ ١٩٣٩
درباره قتل‌عام‌ها، آوارگی‌های ‌میلیون‌ها انسان، نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی، دینی و نژادی، به‌ویژه در رژیم منحط نازی‌های آلمان و جنایت‌های وحشتناک مرتبط با اشغال کشور‌های دیگر در جنگ جهانی دوم، مقاله‌ها و کتاب‌های مستند و غیرمستند زیادی نوشته شده‌اند؛ اما کمتر درباره برنامه‌ریزی دقیق نازی‌ها برای بهانه‌تراشی و مهیاسازی افکار عمومی دنیا در راستای پذیرش محق‌بودن آلمانی‌ها به حمله بدون اعلام رسمی جنگ ضد لهستان و اخطار قبلی، گزارش شده است.