خیز تاکسی اینترنتی روسی برای ورود به ایران

خیز تاکسی اینترنتی روسی برای ورود به ایران
در حالیکه بازار کشورمان تشنه فعالیت‌های نوین و با ماهیت استارتاپی است، یکی از برندهای باتجربه روسی فعال در حوزه تاکسی اینترنتی آماده ورود به حوزه رقابت با تاکسی‌های آنلاین شده و اخبار آن در وب پیچیده است.