تمرین نظامی مشترک روسیه و بلاروس با ۱۰ هزار نیروی نظامی

تمرین نظامی مشترک روسیه و بلاروس با ۱۰ هزار نیروی نظامی
وزیر دفاع بلاروس از انجام تمرین مشترک نیروهای نظامی روسیه و بلاروس با شرکت بیش از ۱۰ هزار نیروی نظامی از هر دو کشور در کشورش خبر داد.