انتشار اخبار جعلی همکاری نظامی ایران و قطر در توییتر هک شده العالم+ توئیت

انتشار اخبار جعلی همکاری نظامی ایران و قطر در توییتر هک شده العالم+ توئیت
شبکه العالم، اخبار دروغ و ساختگی را که در حساب توییتر هک شده اش منتشر می شود، تکذیب می کند.