اعتراض به کیفیت زمین محل تمرین تیم امید ایران در قرقیزستان

اعتراض به کیفیت زمین محل تمرین تیم امید ایران در قرقیزستان
وضعیت نامطلوب زمین تمرین فدراسیون فوتبال قرقیزستان مورد اعتراض کادر فنی و بازیکنان تیم امید ایران قرار گرفته است.