آمریکایی ها به نقش سپاه در منطقه واقف هستند

آمریکایی ها به نقش سپاه در منطقه واقف هستند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش سپاه در منطقه و دفاع از کشور گفت: همانطور که امام خمینی (ره) فرمودند سپاه اگر نبود کشور نبود.