آمار چک‌های برگشتی ماهانه منتشر می‌شود

آمار چک‌های برگشتی ماهانه منتشر می‌شود
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمار چک‌های برگشتی بصورت ماهانه منتشر می‌شود، اعلام کرد:آمار چک‌های مبادله ای مربوط به کل کشور از فروردین ماه امسال در پایگاه اطلاع رسانی این بانک منتشر شده است.