آثار قرآنی ایران از بهترین آثار تولید شده در جهان اسلام است

آثار قرآنی ایران از بهترین آثار تولید شده در جهان اسلام است
سیدعباس صالحی با بیان اینکه محصولات قرآنی ایران از بهترین آثار تولیدشده در جهان اسلام است، گفت: کیفیت بالای آثار نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در زمینه تولید این آثار است.